hrtrecycling.com

คำถามที่พบบ่อย

High Rise Trading

ท่านสามารถหาคำตอบให้กับคำถามทั่วไปที่เกี่ยวกับนโยบาย ขั้นตอน และการบริการการรีไซเคิล หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่แผนก Customer Support ของเรา

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการบริการ กระบวนการ และโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน

High Rise Trading Ltd บริษัทของเรามีการให้บริการที่หลากหลาย รวมถึงการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ การทำลายข้อมูล การรีไซเคิลโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก การซื้อขายแร่ บริการรับปรึกษา การรับซื้อกลับ และการประชุมเชิงปฎิบัติ

เรารับประกันแนวทางปฏิบัติในการรีไซเคิลผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด และความร่วมมือกับโรงงานรีไซเคิลที่ได้รับการรับรอง

เราได้นำสิ่งของหลากหลายชนิดไปรีไซเคิล อย่างเช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก อย่างเช่น อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง รวมถึงแร่จากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามกฏหมาย

เรามีบริการในการทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัยเพื่อที่จะปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก่อนนำไปรีไซเคิล

ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของทุกกระบวนการที่เราทำ เราจัดลำดับความสำคัญในการจัดหาอย่างมีจริยธรรม ลดของเสีย อนุรักษ์ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยผ่านแนวทางนวัตกรรม

ได้ เราจะมีการเสนอราคาในการซื่อกลับสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นเก่า โดยให้แรงจูงใจในการกำจัดและการรีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบ

ท่านสามารถส่งขอใบเสนอราคาได้ผ่านทางเว็ปไซต์ของเราหรือติดต่อสอบถามข้อมูลจากทางเราโดยตรงได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ เรายินดีที่จะเสนอราคาให้ท่านตรงตามสิ่งของที่ท่านต้องการขาย

เราได้รับการรับรองอุตสาหกรรมและรางวัลสำหรับความมุ่งมั่นของเราในการรีไซเคิล ความยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

en_USEnglish
Scroll to Top